Основна хронологија и одабрана дела (ИАСПМ)

Личности
1. Солон (7. и 6. век пре н. ере)
2. Клистен (6. век пре н. ере)
3. Протагора (5. век пре н. ере)
4. Перикле (5. век пре н. ере)
5. Херодот (5. век пре н. ере)
6. Трасимах (5. век пре н. ере)
7. Хиподам (5. век пре н. ере)
8. Тукидид (5. век пре н. ере)
9. Горгија (5. и 4. век пре н. ере)
10. Сократ (5. и 4. век пре н. ере)
11. Платон (5. и 4. век пре н. ере)
12. Аристотел (4. век пре н. ере)
13. Полибије (2. век пре н. ере)
14. Цицерон (2. и 1. век пре н. ере)
15. Плутарх (1. и 2. век)
16. Аурелије Августин (4. и 5. век)
17. папа Гелазије I (5. век)
18. Јустинијан I (5. и 6. век)
19. Џон од Солзберија (12. век)
20. Тома Аквински (13. век)
21. Егидије Колона (13. и 14. век)
22. Јован из Париза (13. и 14. век)
23. Данте Алигијери (13. и 14. век)
24. Вилијем Окам (13. и 14. век)
25. Марсилије Падовански (13. и 14. век)
26. Никола Кузански (15. век)

Дела
1. Херодот – Историjа
2. Тукидид – Историjа Пелопонеског рата (и Периклова надгробна беседа)
3. Платон – Држава, Закони, Државник
4. Аристотел – Никомахова етика, Политика, Устав атински
5. Полибиjе – Историjе
6. Цицерон – О дужностима, Закони, Држава
7. Плутарх – Упоредне биографиjе (Паралелни животописи)
8. Аурелиjе Августин – Држава Божjа
9. Џон од Солзбериjа – Поликратикус
10. Тома Аквински – Сума теологиjе; О краљевскоj владавини (О краљевству)
11. Данте Алигиjери – Монархиjа
12. Марсилиjе Падовански – Бранитељ мира
13. Никола Кузански – О свеопштоj сагласности