Литература и извори за предмет Историја античке и средњовековне политичке мисли

Обавезну литературу, обавезне изворе за предавања и обавезне изворе за вежбе потребно је припремити за испит, док су додатни извори и литература корисни за праћење и разумевање градива са предавања.

Обавезни извори за часове вежби

 1. час: Аристотел, Устав атински, Плато, Београд, 1997. или Аристотел, Устав Атенски, Истраживачки завод Jугославенске академиjе знаности и умjетности, Загреб, 1948.
 2. час: Платон, Држава, БИГЗ, Београд, 1988.
 3. час: Аристотел, Политика, БИГЗ, Београд, 1976.
 4. час: Цицерон, Држава (De re publica), Плато, Београд, 2002.
 5. час:
  1. Аурелије Августин, Држава Божја (De civitate Dei), прев. Марко Вишић, ЦИД, Подгорица 2004. (II 2, 21; IV 4, 14-25; V 11-26; XII 1-8; XIV 1-9, 28; XV 1-5; XIX; XX 1-2; XXII 1-3.);
  2. Тома Аквински, „О краљевству” (De regno), у: Држава, прев. Томо Вереш, Глобус, Загреб 1990; 
  3. Тома Аквински, Сума теологије (Summa theologiae) (I-II 90-95, 105; II-II 42), у: Држава, прев. Томо Вереш, Глобус, Загреб 1990.

Обавезни извори за часове предавања

Обавезна литература

 1. Михаило Ђурић, Историjа политичке филозофиjе, Албатрос плус, Београд, 2010, стр. 9-192.

Додатни извори за часове предавања

 • Политичке идеје софиста:
  • Платон, „Протагора”, у: Платон, Протагора, Горгија, Култура, Београд, 1968.
  • Платон, „Горгија”, у: Платон, Протагора, Горгија, Култура, Београд, 1968.
 • Сократове политичке идеје: 
  • Платон, „Критон”, у: Платон, Дела, Дерета, Београд, 2006.
  • Платон, „Одбрана Сократова”, у: Платон, Дела, Дерета, Београд, 2006.
 • Платонове политичке идеје: „Државник” и „Закони”:
  • Платон, „Државник”, у: Платон, Кратил, Теетет, Софист, Државник, Плато, Београд, 2000.
  • Платон, Закони, Дерета, Београд, 2004.
 • Аристотелове политичке идеје: „Политика” и „Никомахова етика”:
 • Полибијеве и Цицеронове политичке идеје: